aktualności

Szkoły Podstawowe w Gminie Środa Śląska - 1100 m2

Zadanie polegało na wymianie wykładzin w 2 Szkołach podstawowych w Gminie Środa Śląska. Termin wykonania zadania - 14.08.2007 - 28.08.2007