aktualności

    2. Specjalista – kierownik robót budowlanych

Miejsce pracy: realizacja kontraktów na terenie całego kraju

Zakres obowiązków:

  • nadzorowanie sposobu wykonywania robót pod względem jakości terminowości i kosztów
  • bieżąca analiza dokumentacji technicznej
  • organizacja pracy brygad montażowych

Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenia min.średnie- ogólnobudowlane
  • minimum 3 letniego doświadczenia na podobnym stanowisku
  • posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
  • umiejętności pracy z ludźmi i egzekwowania poleceń
  • dyspozycyjności i zaangażowania

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacjia prosimy o wysłanie CV na adres:

 

PHU Polfloor Kazimierz Bajsarowicz
ul. Batalionów Chłopskich 19 A
58- 200 Dzierżoniów
tel: 074/ 831-06-11
fax: 074/ 831-06-11
biuro@polfloor.com.pl

Prosimy o umieszczenie dopisku: „Specjalista – kierownik robót budowlanych”

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę PHU Polfloor Kazimierz Bajsarowicz dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101. poz. 926 z póź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, ze przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania”.